Waarom het niet implementeren van RFID op de lange termijn duurder blijkt te zijn

Terwijl veel toonaangevende merken en retailers over de hele wereld RFID technologie adopteren, zijn er ook twijfelaars die zichzelf afvragen: 'Wat levert RFID mij op?' Een aantal vragen zichzelf af of RFID iets is waar ze mee door moeten gaan.

Vooral nu, in tijden van onzekerheid, hebben retailers ook veel andere projecten lopen binnen de organisatie. Tegelijkertijd is er een lange lijst van projecten op de wensenlijst waar ze graag mee willen starten. Staat de reden waarom uw organisatie nog geen RFID geïmplementeerd heeft hieronder? Je bent zeker niet de enige.

In dit artikel:

Hoe hou je klanten bij?

COVID-19 heeft duidelijk de overstap naar online winkelen met ongeveer vier tot vijf jaar versneld. Retailers zetten groot in op het opnieuw uitvinden van de in-store ervaring en reageren met de brede invoering van omnichannel diensten. In dit verband zien zij de noodzaak van een verbetering van de nauwkeurigheid van de voorraden, omdat in tijden waarin kleinere voorraden de regel van de dag zijn, elk stuk artikel telt. Duidelijke zichtbaarheid van wat zich in de winkels en binnen de hele supply chain bevindt, is een fundamentele basis om de beschikbaarheid van goederen te garanderen - zowel fysiek (in de winkel) als digitaal (online).

Waarom retailers aarzelen om RFID in te voeren

Als we kijken naar de feitelijke toepassing van RFID in retail, zien we dat deze zeer uiteenloopt. Uit een onderzoek van Kurt Salmon, onderdeel van Accenture Strategy, met 110 mondiale retail executives in 2018, bleek dat de adoptie in Noord-Amerika op 92% ligt, terwijl dit in Europa slechts 30% is.

Figuur 1 - Bron: Accenture Strategy, Transforming Modern Retail, 2018
Figuur 1 - Bron: Accenture Strategy, Transforming Modern Retail, 2018

RFID is natuurlijk een technologie die een verandering betekent in de huidige organisaties, en verandering gaat gepaard met inspanningen, wrijving en investeringen. Maar de werkelijke voordelen zijn alom bewezen in de industrie. Toch wachten sommige retailer het implementeren van RFID. Kenmerkende argumenten zijn:

Hoe definieer je een RFID roadmap?

RFID kan snel complex worden. Daarom is het belangrijk om klein te beginnen, een pragmatische aanpak te hanteren en dit in de loop van de tijd slim aan te pakken. Zodra je de basis van een accuraat voorraadbestand in je bedrijf hebt, kan je uitstippelen hoe de RFID roadmap en fases eruit zien. RFID is een strategische keuze die je helpt andere investeringen aan te wenden om meer inzichten te verwerven.

Nauwkeuriger voorraadbeheer stimuleert de omzetgroei doordat medewerkers en klanten elk artikel tot op de laatste beschikbare eenheid kunnen vinden.

Dick Johnson, CEO van Foot Locker

Doorgaans voeren detailhandelaren één of twee keer per jaar een audit van hun voorraad uit. Vanaf de allereerste dag na de controle neemt de nauwkeurigheid van het voorraadbestand af tot de volgende controledatum. The internal teams are already available to start to explore RFID further within a retailer, as these tasks are already being performed regularly. Met een eenvoudige, gerichte aanpak kan een retailer RFID invoeren met een klein team en een projectmanager. Ondersteund door de juiste RFID partner kan een business case worden gebouwd die vervolgens de blauwdruk voor de toekomstige richting vastlegt.

De waarde bewijzen van RFID is een numbers game

Retailers die hebben nagedacht of RFID geschikt is voor hun bedrijf, hebben hun beslissing gebaseerd op een gerichte business case waarin het geïnvesteerde kapitaal wordt afgezet tegen de voordelen van geselecteerde use cases. Hoe ziet een betere nauwkeurigheid van de voorraden eruit bij het verkennen van RFID? Een grotere nauwkeurigheid leidt tot een betere beschikbaarheid van de producten en dit leidt op zijn beurt tot een stijging van de verkoop. De verkoop stijgt omdat de retailers een veel beter maataanbod hebben in alle vertegenwoordigde stijlen. Op basis van verschillende proof of concepts met retailers wereldwijd, zien we in onderstaande tabel de volgende trends met betrekking tot nauwkeurigheid en omzetstijging

Start NauwkeurigheidNauwkeurigheid met RFID %Toename in Verkoop %
gem. 74%gem. 98.5%1.4% - 10.4%

De nauwkeurigheid van de voorraadbestanden handhaven is een serieuze uitdaging voor retailers die geen RFID gebruiken. Onnauwkeurigheden stapelen zich op door diefstal, onnauwkeurige leveringen van en naar het DC, procesfouten en onjuiste etikettering. Retailers die geen RFID gebruiken, hebben doorgaans de slechtste nauwkeurigheid van hun voorraadbestanden wanneer ze die het hardst nodig hebben (piekhandel). Dit wordt dan vaak onmiddellijk na de controle in het nieuwe jaar gewijzigd, wanneer de consumentenuitgaven vaak teruglopen.

Als we kijken naar artikelen die nooit out-of-stock zijn, hebben deze artikelen een veel grotere impact op de verkoop wanneer ze vaker worden aangevuld met behulp van RFID. Detailhandelaren die RFID gebruiken tijdens de piekhandel kunnen discrepanties snel bijsturen, zodat de klanten op de belangrijkste momenten een volledig productaanbod krijgen.

Inaccurate voorraad kost minimaal het dubbele

De kosten van onnauwkeurige voorraadgegevens stapelen zich op in de tijd, met een toename van het aantal stockouts en annuleringen van bestellingen. Uiteindelijk leidt dit tot gemiste verkopen, maar wat nog belangrijker is, teleurgestelde klanten. Retailers die RFID gebruiken voor hun voorraadbeheer melden dat een 3-4% toename in nauwkeurigheid de voorraad overeenkomt met 1% toename in verkoop. Als je dit vergelijkt met retailers die geen RFID gebruiken tijdens piekuren, kosten deze verschillen in nauwkeurigheid nog meer aan verloren verkooppotentieel.

De invloed van RFID op omnichannel readiness

RFID is de enabler voor omnichannel-diensten. Een betere zichtbaarheid van de voorraad is de basis voor het uitrollen van omnichannel diensten, zoals Click & Collect, Click & Reserve, of Ship from Store. Onlangs is gebleken dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de invoering van RFID en de impact die de technologie volgens de retailers heeft op hun omnichannelstrategie. RFID niet invoeren zou betekenen dat retailers mislopen:

RFID wordt een cruciaal element om een volledig verbonden marktplaats voor NIKE-producten te creëren, zowel in onze eigen winkels als bij onze strategische partners.

Matthew Friend, Executive Vice President eb Chief Financial Officer bij Nike

Upstream voordelen in retail supply chains

RFID kan uiteindelijk ook upstream worden gebruikt. Het meest voor de hand liggend zijn de voordelen in het DC, aangezien de RFID labels helpen om efficiënte in- en uitgaande scans van goederen uit te voeren. Deze uitgaande goederen, vooral de groothandel, naar franchisegevers en andere partners kunnen bijvoorbeeld worden getraceerd, indien deze niet via grijze marktkanalen worden verhandeld. Kortom, je kunt een EPC die je op een niet-goedgekeurde plaats vindt, terugvoeren naar de partij aan wie je hem hebt verkocht. Nog beter is echter dat je upstream kunt gaan en fabrikanten rechtstreeks naar groothandelskanaal kunt laten verzenden, zodat je geen logistieke kosten hoeft te maken om ze eerst in het DC te krijgen.

Ook klanten profiteren van meer supply chain data. Dankzij herkomstcontroles kunnen zij een product oppikken en de herkomst, authenticiteit, materialen en de volledige levenscyclus ervan controleren op basis van RFID-traceergegevens.

Verrgroot customer loyalty door producten eenvoudig beschikbaar te maken

Dankzij RFID hebben retailers volledig zicht op hun supply chain en weten ze precies welke producten ze in al hun winkels hebben en op welke locatie ze zich bevinden. Dit betekent dat alle maten op de verkoopvloer vertegenwoordigd zijn zodat klanten ze kunnen kopen.

Dus, een lang verhaal kort: zonder RFID zullen retailers blijven werken met onnauwkeurige voorraadbestanden. De "prijs van een onnauwkeurigheid" is veelvoudig. Dit zijn nog maar de beginverliezen voor het niet gebruiken van RFID. Naarmate RFID meer ingebed raakt in een organisatie kunnen snel verdere operationele winsten worden geboekt, of dit nu via de supply is of het met vertrouwen aanbieden van extra diensten aan de klant.

Slotopmerking: Voor deze blog-post heb ik samengewerkt met mijn collega's Adam Sheppard en Nick Markwell die ondersteunden met hun waardevolle inzichten uit diverse klantenprojecten in de afgelopen jaren. Samen vragen wij ons af waarom sommige retailers nog steeds aarzelen om RFID te implementeren en of wij kunnen berekenen wat de kosten zijn van deze gemiste kans.

Tom Vieweger
RFID business expert
Tom Vieweger