Benut RFID voor dervingspreventie

Verliezen in je distributiecentrum opsporen met RFID

Zoekgeraakte zendingen bezorgen retailers in de modebranche voortdurend hoofdbrekens. Ongeacht of deze verliezen het gevolg zijn van opzettelijke handelingen dan wel van eerlijke vergissingen, blijft het noodzakelijk de goederen tijdens het vervoer bij te houden. In deze blog gaan we dieper in op de manier waarop RFID verliezen kan opsporen en voorkomen op een belangrijk punt in de toeleveringsketen van elke retailer: het distributiecentrum.

Wat zijn de oorzaken van verliezen in het distributiecentrum (DC)? Laten we eens inzoomen op drie veel voorkomende processen:

Verifiëren van inkomende goederen naar het DC

Binnenkomende zendingen van artikelen met een broncode kunnen snel worden gescand met behulp van RFID-technologie. Dit verificatieproces kan worden uitgevoerd door middel van een handheld lezer, of het kan worden geautomatiseerd door alle artikelen door een "RFID-tunnel" te laten gaan. Hoewel beide opties in de praktijk worden gebruikt, heeft de laatste methode een aantal grote voordelen. In de eerste plaats is een geautomatiseerd proces (via een tunnel of een ander apparaat) veel sneller dan een manueel proces. Ten tweede zijn deze tunnels afgeschermd, wat betekent dat ze geen andere RFID-labels oppikken die zich in het DC bevinden.

Welke methode de retailer ook verkiest, het proces is hetzelfde: de gegevens worden vergeleken met het transportbewijs om mogelijke discrepanties op te sporen. Als er negatieve verschillen zijn, is het ofwel de verkoper die te weinig artikelen heeft verzonden, ofwel zijn er artikelen verdwenen tijdens het transport.

Verkopersfraude

Er zijn een paar oorzaken van tekorten door toedoen van de verkoper. Soms kan het een eerlijke fout zijn: verkopers die een onnauwkeurig aantal artikelen in de dozen verpakken. Maar het kan ook een opzettelijke actie zijn, waarbij verkopers fraude plegen door minder artikelen te verpakken dan overeengekomen.

Transportfraude

Een andere oorzaak kan transportfraude zijn. Hier doet zich tijdens het vervoer een discrepantie voor tussen wat als verzonden wordt opgegeven en wat werkelijkwordt verzonden. De verkoper heeft misschien het juiste aantal artikelen verstuurd, maar een deel van de zending wordt gestolen. Hoe kan dit gebeuren?

Sommige retailers maken gebruik van hun eigen logistieke netwerk, terwijl anderen een beroep kunnen doen op logistieke partners en distributiecentra van derden, wat de kans op fraude kan vergroten. Daarom is het belangrijk dat retailers manieren bedenken om de risico's te verminderen, zoals het verzegelen van transportdozen en pallets en het regelmatig vergelijken van de verzenddocumenten met de goederen die in het distributiecentrum zijn ontvangen via RFID.

Van doosniveau naar itemniveau

Het zo snel mogelijk opsporen van discrepanties is de sleutel tot het succesvol vaststellen waar mogelijke fraude heeft plaatsgevonden. In de kledingretail komt het helaas maar al te vaak voor dat de processtappen voor het controleren van inkomende zendingen worden overgeslagen als gevolg van tijdsdruk.

Zelfs wanneer inkomende goederen worden geteld, gebeurt dit gewoonlijk op doosniveau. Een dergelijke stap geeft een indicatie van de hoeveelheid ontvangen goederen, maar vertelt de retailer niet hoeveel artikelen er werkelijk in de dozen zitten.

Anderzijds biedt RFID de zichtbaarheid die nodig is om fraude door verkopers en/of vervoerders op artikelniveau op te sporen. RFID-technologie maakt niet alleen het werk van anti-dervingsteams bij het opbouwen van een zaak eenvoudiger, maar houdt ook de voorraadniveaus in het DC en de winkels accuraat.

Bekijk onze on-demand webinar over de voordelen van RFID in de toeleveringsketen en DC's voor meer inzichten.

Vermindering van interne diefstal in het DC

Laten we eens kijken wat er gebeurt als de artikelen in de verwachte hoeveelheid in het distributiecentrum aankomen.

Net als in winkels kunnen er verschillende vormen van diefstal plaatsvinden. Of het nu gaat om een individuele werknemer die een paar nieuwe sportschoenen steelt of om een geval van georganiseerde retailcriminaliteit waarbij meerdere werknemers, soms zelfs managers, betrokken zijn, het gaat nog steeds om interne werknemers die diefstal plegen.

Een trefzekere manier om diefstal in een distributiecentrum tegen te gaan, is een end-to-end traceeroplossing te creëren door RFID-lezers te gebruiken bij verschillende in- en uitgangen: het inkomende ontvangstperron, de uitgang voor werknemers en de uitgaande laadzone.

Op die manier ontstaat een gesloten lus, waardoor je eventuele derving snel kunt opsporen. Deze strategie kan zelfs worden versterkt door met een RFID-handapparaat gerichte inventarisaties uit te voeren van artikelen die veel worden gestolen. Door de resultaten van de voorraadopname te vergelijken met het voorraadbestand, kan je snel verdachte verschillen opsporen.

Verificatie van uitgaande goederen vanuit de DC's

Laten we tot slot kijken naar de zendingen die de DC verlaten.

Er zijn verschillende redenen waarom uitgaande zendingen niet bevatten wat ze zouden moeten bevatten.

Verifiëren van e-com orders

E-commercebestellingen vormen een groeiend toepassingsgebied voor de controle van uitgaande zendingen met RFID. Nadat de juiste artikelen zijn verzameld, kan het pakket worden gecontroleerd op een werkstation met een geïntegreerde RFID-lezer. Dit garandeert een naadloze verificatie van e-com-bestellingen en zorgt ervoor dat de klanten het juiste product ontvangen, zonder dat dit extra manuren kost.

Vanuit het oogpunt van verliespreventie is dit even belangrijk als diefstalpreventie, omdat het ervoor zorgt dat consumenten het product krijgen dat zij hebben besteld. Optimalisering van dit proces met RFID voorkomt terugboekingen of retourzendingen die vermeden hadden kunnen worden.

Hoor rechtstreeks van Patricio López, Directeur Logistiek bij Scalpers om te leren hoe Scalpers RFID gebruikt om volledige supply chain zichtbaarheid te bereiken

Zendingen naar winkels

De grootste hoeveelheid verplaatste goederen is natuurlijk afkomstig van de uitgaande zendingen van het DC naar de winkels. Ook hier is het tellen van goederen op meerdere punten de sleutel tot het vaststellen van verdachte verschillen. Wanneer retailers RFID implementeren, kunnen zij ook de binnenkomende zendingen in de winkels controleren.

Als de retailer weet wat er vanuit het DC is verzonden door de uitgaande telling, kan hij deze telling vergelijken met de artikelen die in de winkel aankomen. Als er een verschil is, dan heeft er een verdachte gebeurtenis plaatsgevonden tijdens het transport - een goede reden om dit verder te onderzoeken.

RFID levert de gegevens om middelen beter toe te wijzen

Het is belangrijk te beseffen dat RFID slechts een instrument is om potentiële verliezen snel op te sporen. Zodra er verschillen zijn vastgesteld, moet de Loss Prevention Manager de problemen onderzoeken door meerdere onderzoeksinstrumenten te combineren, waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van camerabeelden of gegevens over toegangscontrole. Op die manier helpt RFID je om middelen op een gegevensgestuurde manier toe te wijzen. Niet alleen in uw winkels, maar in uw hele toeleveringsketen.