Whitepaper

Increase digital merchandise availability without overstocking

In de huidige winkelrealiteit vervagen de scheidslijnen tussen fysieke en digitale handel. In de afgelopen jaren en versneld tijdens de COVID19 lock-down periodes, is er een voortdurende adoptie van omnichannel-concepten. Met de aanpassing van lokale vervulling en een distributiebenadering van zogenaamde ‘mini-DC’s’ raken organisatiesilo’s met elkaar verbonden. En bijgevolg kunnen bestellingen die afkomstig zijn van digitale kanalen worden uitgevoerd vanuit fysieke winkellocaties. Hierdoor is een hoge ‘digitale beschikbaarheid’ de nieuwe drijfveer voor succesvolle winkelervaringen en tevreden klanten.

Onderwerpen

In deze whitepaper gaan we dieper in op:

1. Veiligheidsdrempels: the good, the bad, and the ugly

Drempels worden vaak toegepast om ‘verkoopbaarheid’ te waarborgen bij het omgaan met hoge voorraadonnauwkeurigheden. Maar dit pakt de problemen niet aan bij de bron.

2. Lokale versus totale digitale beschikbaarheid

De kenmerken van digitale beschikbaarheid zijn verschillend voor verschillende omnichannel-concepten, zoals last mile delivery en ship-from-store. Daarom onderscheiden we de volgende varianten van digitale beschikbaarheid: lokale digitale beschikbaarheid en totale digitale beschikbaarheid.

3. Elk item kennen met RFID

Om de digitale beschikbaarheid met succes te vergroten, is het essentieel om precies te weten waar producten zich op het unieke itemniveau bevinden. Alleen op deze manier wordt een hoge voorraadnauwkeurigheid bereikt. Dit zorgt uiteindelijk voor end-to-end zichtbaarheid van de voorraad.