First people, then technology

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Technology for Life

Nedap is een hightech bedrijf dat hoogwaardige, innovatieve hardware- en softwareproducten maakt. We zijn gepassioneerd door technologie en hoe het mensen kan helpen meer plezier te beleven en succesvoller te zijn in hun professionele leven. Als bedrijf willen we het verschil maken voor onze klanten. Daarnaast hebben we oog voor de ontwikkeling van hoogwaardige, veilige en duurzame producten, diensten en systemem. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een geïntegreerd onderdeel van onze missie om 'Technology for Life' te creëren.

100%

Van de gebruikte elektriciteit is groene stroom, opgewekt uit waterkracht of wind.

1st place

In de Female Board Index 2020 van de TIAS Business School.

65%

Energiebesparing door Luxon te gebruiken, een verbonden verlichtingssysteem.

De ontwikkeling en ontplooiing van mensen
Ontwikkel- en trainingsprogramma’s
Toptalent werven en behouden
Algemene trainingsprogramma's
Ontwikkel- en trainingsprogramma’s

We investeren voortdurend in de ontwikkeling van onze mensen door ontwikkelings- en trainingsmogelijkheden aan te bieden.

Toptalent werven en behouden

Door nauw contact te hebben met meerdere universiteiten en studieverenigingen proberen de campusrecruiters van Nedap de beste studenten naar Nedap te halen.

Lees meer
Algemene trainingsprogramma's

Naast Nedap-specifieke vakopleidingen bieden wij ook algemene opleidingen aan die voor Nedap zijn ontwikkeld.

Ketenverantwoordelijkheid

Als bedrijf is ons belangrijkste doel om de schadelijke milieu-impact van onze activiteiten tot een minimum te beperken en zelfs helemaal te voorkomen, waar we kunnen.

Compliance

Audits en certificering

Al onze leveranciers zijn ISO 14001 (Environmental Management Systems Standard) gecertificeerd. Alle afspraken die we op dit gebied maken, leggen we contractueel vast.

Energise

100% groene stroom

Nedap koopt alleen groene stroom in, wat betekent dat 100% van de gebruikte elektriciteit wordt opgewekt met waterkracht of wind. Ook installeerden we eerder warmtepompen en verbeterden de isolatie.

Globe

Verminderen van verpakkingen

Nedap en haar partners hebben een sterke focus op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen en het hergebruiken of recyclen van verpakkingen.

RFID illustration
D&I

Diversiteit en inclusiviteit

Bij Nedap vertrouwen we op de diversiteit van mensen en organisaties. In de samenstelling van ons personeelsbestand streven we naar een voor Nedap relevante samenstelling die de samenleving om ons heen reflecteert. De combinatie van diversiteit en een cultuur die constructieve discussies aanmoedigt, leidt tot diepere inzichten in markten en technologie. Wij geloven dat mensen samen meer kunnen bereiken dan ze ooit voor mogelijk houden.

Culture

Gelijke kansen

We bieden iedereen met de juiste vaardigheden, training en drive dezelfde kansen. De achtergrond, het ras, de seksuele geaardheid, de religie of het geslacht van mensen spelen geen rol.

People team employees

Eerste plaats in de Female Board Index

Het selecteren van mensen op basis van hun kwaliteiten heeft ons de eerste plaats opgeleverd in de Female Board Index 2020 van TIAS Business School.

Communications

International Diversity & Inclusion Community

De motivatie om actief bezig te zijn met diversiteit en inclusie heeft geresulteerd in de International Diversity & Inclusion Community waaraan Nedap-medewerkers van over de hele wereld deelnemen.

Verantwoordelijke partner

Aan het hebben van een wereldwijd opererende onderneming zijn grote verantwoordelijkheden verbonden. We nemen dit erg serieus.

Culture

Mensenrechten

We respecteren de mensenrechten, zoals gespecificeerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Finance

Eerlijke lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn volledig in overeenstemming met de lokale wetgeving, lokale normen en in overeenstemming met het algemene principe van een rechtvaardige en eerlijke behandeling.

People team employees

Geen kinderarbeid

We maken nooit gebruik van dwangarbeid of kinderarbeid. We handelen altijd volgens de normen van de verdragen nr. 138 en nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Sourcing

Het onderzoeken van onze partners

We onderzoeken hoe bedrijven waarmee we zaken doen omgaan met mensenrechten. De onderzoeken zijn gebaseerd op de OESO-richtlijn.