Industrie rapport

De stand van zaken op het gebied van verliespreventie in winkels

De pandemie heeft duidelijk grote gevolgen gehad voor alle soorten bedrijven, hoe we ons werk doen en hoe we ons gedragen als consumenten. Hoewel de detailhandel een van de meest getroffen sectoren is, hebben sommige sectoren, zoals de supermarkten, het beter gedaan dan de kleding-, gezondheids-, schoonheids- en speciaalzaken. Maar ongeacht de detailhandel is het beroep van professionals op het gebied van verliespreventie in de detailhandel de afgelopen maanden aanzienlijk veranderd. Sommige veranderingen en nieuwe uitdagingen zullen waarschijnlijk in de toekomst blijven bestaan.

Om de sector te helpen een beter begrip te krijgen van de nieuwe omgeving en inzichten en best practices te delen over hoe retailorganisaties reageren, heeft Nedap Retail in augustus en september 2020 een onderzoek uitgevoerd onder 100 retail verliesprofessionals in de VS. We zijn verheugd de resultaten in dit Industry Report te kunnen delen en kijken ernaar uit om de discussie voort te zetten over hoe we gezamenlijk de nieuwe uitdagingen kunnen aanpakken.

Onderwerpen

In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen voor verliespreventieprofessionals

Als gevolg van de pandemie staan Loss Prevention (LP) -professionals voor een aantal nieuwe uitdagingen en zijn ze belast met nieuwe verantwoordelijkheden. De baan is voor velen aanzienlijk veranderd en de overgrote meerderheid heeft moeite om alle verantwoordelijkheden te beheren, vooral in een omgeving waar middelen en personeel zijn geschrapt.

Verlies is gestegen

De belangrijkste maatstaf voor succes bij verliespreventie is aanzienlijk gestegen. Van degenen die een inventarisatie hebben gemaakt, meldt 50% van de respondenten toename van verlies, voor 24% is deze gelijk gebleven en de overige 26% meldt een afname. Het is ook opmerkelijk dat een derde van alle respondenten geen inventarissen had gemaakt om verlies te verifiëren en te rapporteren.

Best practices voor het aanpakken van de nieuwe uitdagingen

Onze enquête heeft bevestigd wat we al die tijd wisten: professionals op het gebied van verliespreventie zijn hongerig naar meer over best practices en oplossingen om de nieuwe uitdagingen aan te pakken waarmee het beroep wordt geconfronteerd. Bijna 100% van de respondenten, 97% om precies te zijn, geeft aan geïnteresseerd te zijn in nieuwe manieren om LP-activiteiten te beheren.

Download het industry report

Nedap heeft eind augustus en begin september 2020 het onderzoek uitgevoerd onder 100 retail-loss-professionals in de VS met als doel het beroep te helpen bij het identificeren en delen van gegevens over nieuwe uitdagingen, trends en oplossingen en de bijbehorende best practices. Ons onderzoek vertegenwoordigt een goede dwarsdoorsnede van het beroep en de subsectoren binnen de branche en we hopen dat het dient als benchmarks voor iedereen.